LOKALIZACJA » Strona główna » KANTYNA S.W.A.T » TURNIEJ KOLEKCJONERZY » KOLEKCJONERZY - REGULAMIN

KOLEKCJONERZY - REGULAMIN

"KOLEKCJONERZY"

REGULAMIN KONKURSU

1.    W konkursie bierze udział jedna osoba. W eliminacjach do konkursu może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

2.    Zawodnik wyłaniany jest drogą eliminacji, poprzez pisemną odpowiedź na zadane pytanie.

3.    Podczas eliminacji, zadawane jest jedno pytanie. Czas na udzielnie odpowiedzi i podpisanie (imieniem i nazwiskiem) kartki wynosi 45 sekund od momentu ogłoszenia przez prowadzącego pytania. Osoba, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie lub jej odpowiedź jest najbliższa prawdzie wygrywa eliminacje. Odpowiedź na pytanie zawsze jest liczbą.

4.    W przypadku wystąpienia podczas eliminacji remisu, prowadzący konkurs przeprowadza losowanie. Osoba losująca wybierana jest spośród publiczności.

5.    Po zakończeniu eliminacji, prowadzący przystępuje do zadawania zawodnikowi dziesięciu pytań konkursowych.

6.    Każde pytanie jest testem jednokrotnego wyboru.

7.    Uczestnik ma do dyspozycji dwie pomoce w postaci kół ratunkowych: pół na pół oraz pytanie do eksperta. Z kół ratunkowych może skorzystać tylko jeden raz.

8.    Za prawidłowe odpowiedzi na pytania drugie, piąte, ósme i dziesiąte uczestnik otrzymuje nagrodę gwarantowaną. zgodną z danym etapem gry.

9.    Przejście do kolejnego (wyższego) etapu gry oraz zdobycie w nim nagrody powoduje utratę nagrody z etapu wcześniejszego (niższego). Zawodnik ma prawo do zachowania nagrody z danego etapu pod warunkiem rezygnacji z dalszej części gry. Poszczególne etapy oraz nagrody nie kumulują się.

10.    Wartość rzeczowa nagród wzrasta wraz z numerem pytania.

11.    Pula nagród na każdy konkurs może ulec zmianie bez podania przyczyn. Nagrody przewidziane na konkurs są prezentowane przed rozpoczęciem konkursu wszystkim zainteresowanym.

12.    Konkurs jest zabawą . W przypadku stwierdzenia błędu w odpowiedzi bądź pytaniu, zawodnik ma prawo odwołania się i złożenia zażalenia do prowadzącego konkurs. Jeżeli prowadzący uzna słuszność zażalenia , może przywrócić zawodnika do konkursu i kontynuować zadawanie pytań od momentu wystąpienia niezgodności. Termin składania zażaleń upływa po 21 dniach od dnia zaistnienia "spornej" kwestii. Zażalenia należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kolekcjonerzy@swat.org.pl z dopiskiem "zażalenie". 

13.    Osoba, która wygrała jakąkolwiek nagrodę w konkursie "Kolekcjonerzy", nie może powtórnie w nim startować. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest zgoda prowadzącego konkurs na powtórny udział w eliminacjach danej osoby.

14. Czas trwania konkursu uzależniony jest od programu atrakcji w kantynie S.W.A.T. jednak nie dłużej niż 1 godzina zegarowa. Konkurs kończy się razem z wygraną, albo przegraną ostatniego uczestnika. W przypadku przekroczenia limitu czasu wyznaczonego w danym dniu na konkurs, zawodnik uczestniczący w nim, kontynuuje go w terminie uzgodnionym z prowadzącym konkurs.

15. W "Kolekcjonerach" mogą brać udział wyłącznie osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia).

Obecna nagroda główna w konkursie to miecz świetlny Ultimate FX Darth Vadera.

 

Powodzenia i niech moc będzie z Wami!

 

S.W.A.T. 2010