LOKALIZACJA » Strona główna » ZESPÓŁ S.W.A.T. » REGULAMIN STOWARZYSZENIA

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Regulamin Stowarzyszenia.

wersja skrócona

Regulamin działalności Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą
„S.W.A.T. – „Star Wars” Artistic Team”
 

Stowarzyszenie działa jako stowarzyszenie zwykłe, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (DZ. U. NR 20 poz. 104) oraz niniejszego regulaminu.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “S.W.A.T.- „Star Wars” Artistic Team”, zwane dalej S.W.A.T.
2. Celem S.W.A.T. jest wsparcie organizacji charytatywnych oraz bezinteresowny udział w akcjach promujących i prezentujących świat wykreowany przez George’a Lucasa w filmach z cyklu „Star Wars”.
3. Powyższy cel stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez obecność w strojach wzorowanych na kostiumach postaci z filmów oraz występy artystyczne.
4. Siedzibą S.W.A.T. jest Warszawa.
5. Terenem działalności S.W.A.T. jest Rzeczpospolita Polska.
6. Środki na działalność S.W.A.T. pochodzą ze składek członków S.W.A.T..
7. S.W.A.T. jest organizacją niezwiązaną z jakąkolwiek frakcją polityczną oraz grupami mniejszościowymi (wyznaniowymi, narodowościowymi, itp.), tym samym nie reprezentuje ich interesów i wygłaszanych przez nie poglądów, ani nie występuje przeciwko nim.
8. Członkiem S.W.A.T. może zostać pełnoletni obywatel Polski zainteresowany realizacją celów S.W.A.T.

 

S.W.A.T. 2011